Βιβλιοθήκη Διορθόδοξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος

          Η βιβλιοθήκη του Διορθοδόξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος περιέχει περίπου δεκαπέντε χιλιάδες τόμους βιβλίων, ελληνικών και ξενόγλωσσων, που καλύπτουν θεματικά όλους τους τομείς, κυρίως θρησκεία, φιλοσοφία, ψυχολογία, κοινωνικές επιστήμες, γλώσσα, τέχνη, λογοτεχνία και ιστορία.  Το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής περιλαμβάνει βιβλία θεολογικού περιεχομένου.  Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κάλυψη της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας των διορθόδοξων και διαχριστιανικών σχέσεων, καθώς και της οικουμενικής κίνησης, καθ’ όλη την πορεία της Εκκλησίας.  Τη συλλογή συμπληρώνουν εκατόν τριάντα τίτλοι περιοδικών εκδόσεων, ελληνικών και ξενόγλωσσων. Ο κατάλογος αποτελείται από περισσότερες από 9000 εγγραφές βιβλίων και περιοδικών. Η ενημέρωση είναι συνεχής.
          Ο κατάλογος απευθύνεται σε κληρικούς και θεολόγους, καθώς και στο ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται για τα θέματα που καλύπτει η βιβλιοθήκη.
          Η βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί το openΑΒΕΚΤ για την αυτοματοποίηση του καταλόγου της, τους Αγγλοαμερικανικούς Κανόνες Καταλογογράφησης (AACR2) για την καταλογογράφηση και το Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης Dewey (DDC 22nd ed.) για την ταξινόμηση του υλικού. Για τη θεματική ευρετηρίαση, χρησιμοποιούνται οι Θεματικές Επικεφαλίδες της ΕΒΕ και της LC και οι Θεματικοί Όροι του Θησαυρού του ΕΚΤ.